Welkom bij Stichting Kompas

Stichting Kompas is een multiculturele organisatie met een veelzijdig aanbod voor alle inwoners van de Bommelerwaard. Kompas maakt zich sterk voor het verbinden van inwoners die in de Bommelerwaard wonen en werken, ongeacht het land van herkomst of cultuurverschillen.

“Leren participeren, participerend leren”

Talent ontwikkelen
In samenwerking met inwoners en organisaties biedt Kompas de mogelijkheden om samen te leren en te werken, talenten te ontwikkelen en krachten te bundelen. Een actief centrum met een actueel en dynamisch programma op het gebied van taalonderwijs en sociaal, cultureel, maatschappelijk werk en biedt een ontmoetingsplaats en vraagbaak voor inwoners en organisaties. Uitgangspunten zijn het versterken van participatie, emancipatie en welzijn van inwoners, zodat iedereen vanuit eigen kracht en naar vermogen mee kan doen in deze samenleving.

Activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers en zijn in drie werkvelden ondergebracht:

  1. Leren, Werken en Economische zelfstandigheid: activiteiten zoals Nederlands leren, ondersteuning en training richting werk, bieden toekomstperspectief.
  2. Gezond leven en Veiligheid: werken aan een gezonde leefstijl en bewegen, welzijn en veiligheid zodat inwoners naar eigen vermogen mee kunnen doen.
  3. Maatschappij, Kunst en Cultuur: meepraten over maatschappelijke vraagstukken en meedoen met kunstzinnige en culturele activiteiten brengt mensen bij elkaar.
    Stichting Kompas is een organisatie met veel deskundige vrijwilligers die activiteiten uitvoeren met ondersteuning van enkele betaalde medewerkers.

Activiteiten: bekijk hier het overzicht van de activiteiten.

“Stichting Kompas Bommelerwaard biedt
kansen op actief en krachtig meedoen”


Introductiefilm Kompas (door Slotview Filmproducties).

Vrijwilliger Mirabel Swanborn vertelt hieronder over haar ervaringen. Kijk voor meer ervaringen op: Impressie Kompas.