Bij Netwerkgroep GrowZ vinden ook 55-plus en 60-plus een baan!

GrowZ Start Today2

Netwerk groep GrowZ staat open voor werkzoekenden van alle leeftijden in Rivierenland. Vooral voor de wat ouderen biedt GrowZ een duidelijk meerwaarde bij hun zoektocht naar een nieuwe baan.

Juist de mix van jongeren en ouderen heeft een inspirerende werking. Niet alleen de 2 wekelijkse bijeenkomsten dragen hieraan bij, maar ook de contacten onderling zijn belangrijk. Zo bezoeken leden samen andere netwerkgroepen, zoals Open Coffee en de netwerkgroep FLOW in het Waalwijkse.

Gezien de digitalisering van de samenleving, waarbij je de hele dag via Internet, kunt solliciteren, is het belangrijk dat je vooral je netwerk “live’ opbouwt en onderhoudt, LinkedIn en Facebook, ten spijt. Een baan vind je meestal niet via de pc.

Niets is zo goed als elkaar rechtstreeks te ontmoeten en via via die nieuwe baan te bemachtigen.

Lees meer op de website van GrowZ.