Nieuwsflits GrowZ

Nieuwsflits GrowZ copy

Maandelijks geeft Netwerkgroep GrowZ een tip voor werkzoekenden en geïnteresseerden.

Nieuwsflits juni: Wijzigingen Arbeidsmarktwet 2020 in een notendop.
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt per 2020 belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. Wijzigingen Arbeidsmarktwet 2020 in een notendop:
• Vast contract wordt minder vast> ontslag regels versoepeld en lagere ontslagvergoeding
• Recht op ontslagvergoeding is al bij de eerste werkdag (is nu 2 jaar)
• Flex wordt minder flex> verplichte 6 maanden tussen flex contracten in, wordt (weer) teruggebracht tot 3 maanden is nu 6 maanden).
• Werkgevers gaan meer WW- premie betalen bij flex contracten en minder bij vaste contracten.
• Werk je via een payrollbedrijf, dan mag je niet minder verdienen, zoals nu, dan de collega’s die rechtstreeks in dienst zijn.
• Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van voren weten of zij opgeroepen worden. Wordt het werk voor de oproep toch afgezegd, dan is er wel recht op loon. Werknemers hoeven niet meer continue paraat te staan voor hun werkgever.
(Bron: NU.nl)

Nieuwsflits mei: UWV verruimt de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen!
Sinds 1 januari 2019 verruimt het UWV de regelgeving over het doen van vrijwilligerswerk. “Strategisch” vrijwilligerswerk helpt GrowZ-leden op de weg naar betaald werk. Veel GrowZ-leden, die interessant vrijwilligerswerk deden, zijn de afgelopen tijd aan het werk gegaan.
Bij dit strategisch vrijwilligerswerk kijk je of het aanvullend is op je aanwezige kennis en ervaring. Wil je actueel administratieve vaardigheden bijspijkeren, kijk dan bijvoorbeeld naar organisaties als Humanitas Thuisadministratie, of de Formulieren Brigade van Stichting Kompas. Dit soort vrijwilligerswerk past dan prima in je cv en kan het gat vullen dat ontstaat als je werkloos wordt. Denk je over een loopbaanswitch: wil je je omscholen naar bijvoorbeeld de zorg: ook in die sector worden vrijwilligers gevraagd. Er zijn talloze organisaties de weg plaveiden naar een nieuwe baan. Voor een werkgever kan jouw vrijwilligersfunctie een grote pré zijn om je aan te nemen.