Stichting Kompas bestaat 5 jaar

De Toren - Kompas bestaat vijf jaar 1b

Kansen bieden aan mannen en vrouwen om actief mee te doen in de Bommelerwaard, dat is al vijf jaar de doelstelling van stichting Kompas. Met activiteiten op uiteenlopende gebieden als taal, werk, sport en cultuur wil de stichting een ontmoetingsplaats zijn waar inwoners terecht
kunnen voor informatie, advies en ondersteuning. Bestuurslid Joke Verkuijlen benadrukt tijdens het eerste lustrum het belang van het bestaan van de stichting. “Je hebt een plek nodig, waar mensen kunnen leren, ondersteuning krijgen en elkaar kunnen ontmoeten. Kompas is zo’n plek en ik denk dat dat altijd noodzakelijk is.”

Bommelerwaard – Vijf jaar geleden was het multicultureel werk in Zaltbommel toe aan vernieuwing. Joke Verkuijlen was destijds werkzaam bij Multicultureel Zaltbommel en nauw betrokken bij de oprichting van Kompas. “In die tijd was onze opdracht niet meer duidelijk. Er moest echt een frisse wind doorheen en met een andere naam en een andere locatie wilden we gerichter gaan inzetten op wat echt nodig was voor alle inwoners van de Bommelerwaard. We hebben toen een vernieuwingsslag gemaakt en zo is Kompas er gekomen.”

In overleg met de gemeente werden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. Uitgangspunt van de stichting is steeds geweest om een kwalitatief goede aanvulling tezijn op wat er in de regio al is, legt Verkuijlen uit. “Belangrijk is dat wij kijken naar wat er al gebeurt in de Bommelerwaard en waar we als Kompas een rol in kunnen spelen. We doen niets dubbel. We kijken heel goed wat andere organisaties doen en zoeken ook steeds de verbinding. We werken nauw samen met bijvoorbeeld het ROC, Vluchtelingenwerk en met de gemeenten en stemmen de programma’s goed op elkaar af.”

Bij de oprichting werd duidelijk dat er veel vraag was naar Nederlandse taallessen en dat is ook nu nog het geval. Vrijwilligers geven inmiddels niet alleen in Brede School De Waluwe in Zaltbommel wekelijks lessen Nederlands maar ook in Kerkdriel en Ammerzoden. De redenen om taallessen te volgen zijn zeer divers. Taalvrijwilliger Diet van Veelen ziet dat het voor de één een manier is om met extra lessen sneller en beter het inburgeringstraject te doorlopen en voor de ander zijn de lessen belangrijk om beter Nederlands te leren spreken op de werkvloer. “Ook al spreek je de taal niet vloeiend, het is belangrijk dat je je verstaanbaar kan maken. Je moet kunnen begrijpen wat je werkgever tegen je zegt en uitlegt wat je moet doen. Dat is natuurlijk heel basaal, maar wel van groot belang.”

Voor de inmiddels gepensioneerde Anton Faour uit Syrië is vooral het sociale aspect van taal belangrijk. Het is voor hem de reden om nu al twee jaar taallessen bij Kompas te volgen en hij wil daar voorlopig mee doorgaan. “Ik wil graag in contact komen en praten met mensen en dan ook zelf wat kunnen vertellen.” Vrijwilliger Mariet Bosman merkt dat mensen ook naar de taallessen blijven komen omdat ze het gezellig vinden. Voor haarzelf was de sociale kant destijds ook een van de redenen dat ze vrijwilliger werd. “Ik denk dat je hier op een goede plek zit als je graag in contact wil zijn met mensen en iets voor ze wil betekenen. Niet alleen voor van oorsprong Nederlandse mensen, maar ook voor mensen die van buitenaf hier zijn gekomen. Dat je ze wil helpen de taal eigen te maken en om mensen zo ook een welkom gevoel te geven.”

Naast taalles worden er bij Kompas veel activiteiten georganiseerd op het gebied van leren en werken met als doel het versterken van de economische zelfstandigheid van mensen. Bestuurslid Erica Eykema ondersteunt bij Kompas werkzoekenden op verschillende vlakken. “Als taal een probleem is proberen we mensen te helpen door bijvoorbeeld samen cv’s te maken en sollicitatiebrieven te schrijven. Op die manier bieden we mensen meer economisch perspectief.”

En ook als taal geen probleem is, zijn er cursussen die werkzoekenden verder kunnen helpen. Zo zijn er computercursussen, lessen basis Engels en twee jaar geleden is de netwerkgroep Growz opgericht. “In deze netwerkgroep komen werkzoekenden twee keer per maand bij elkaar en worden er workshops en trainingen gegeven. Maar het is ook de bedoeling dat mensen zelf met elkaar aan de slag gaan”, benadrukt Eykema. “Een baan vind je niet achter de computer. Het helpt als je met elkaar netwerkt. De één weet dit en de ander dat en je kunt samen ergens op af gaan. De netwerkgroep bezoekt bijvoorbeeld ook bedrijven in de regio. Dat is een voordeel van een kleinschalige, regionale netwerkgroep, het is makkelijker om mensen in de buurt aan het werk te zetten en van hieruit een plan te maken.”

Veel nieuwe plannen zijn er ook. Zo haakt Kompas in op het onlangs afgesloten Taalakkoord Rivierenland om laaggeletterdheid in onze regio te bestrijden. Voor mensen met Nederlands als moedertaal die veel moeite hebben met lezen en schrijven zijn er bij Kompas nieuwe cursussen te volgen.

Om al deze activiteiten aan te kunnen bieden, zijn er natuurlijk altijd veel vrijwilligers nodig. Hoewel de stichting altijd op zoek is naar mensen die kunnen helpen ziet Joke Verkuijlen het afscheid van sommige vrijwilligers ook als iets positiefs. “Ik vind het fantastisch om te zien dat de afgelopen jaren veel vrijwilligers vanuit hier zijn doorgestroomd naar betaald werk. Dan zou je zeggen dat we eigenlijk aan ons succes ten onder gaan, maar er komen gelukkig altijd weer nieuwe mensen bij. Sociaal gezien is Kompas een heel bijzondere plek waar je zoveel mensen uit de hele wereld tegenkomt en je het met elkaar gezellig kunt hebben en heel veel van elkaar kunt leren. Als je ziet wat hier in huis gebeurd, dan denk ik weleens dat de wereld wat van ons kan leren.”

(bron: De Toren/Annemiek van Kleef – 18 juli 2018)