50 jaar migratie Marokko Nederland tentoonstelling 23 tot 30 september

50jaarmarokkaansemigratie

Halve eeuw Marokkaanse migratie; een gedeelde geschiedenis

Op 14 mei 2019 jl. was het een halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd geregeld. In het licht van deze historische gebeurtenis organiseert het Landelijk Platform “Halve Eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” gedurende het hele jaar een reeks activiteiten om stil te staan bij deze bijzondere geschiedenis.

Met deze viering willen de organisatoren Nederlanders, met en zonder migratieachtergrond, kennis laten maken met de rijke en gevarieerde geschiedenis van Marokkanen in Nederland. Het is ook een gedeelde geschiedenis, die voor velen helaas onbekend is. Dit geldt voor Nederlanders in het algemeen, maar ook voor veel nakomelingen van de eerste generaties Marokkaanse Nederlanders in het bijzonder.

Van arbeidsmigrant tot Nederlands staatsburger
Er is veel veranderd tussen 1969 en 2019. Was er in 1969 nog sprake van een paar duizend Marokkaanse arbeidsmigranten in Nederland, in 2019 telt Nederland circa 400.000 burgers met een Marokkaanse achtergrond. Bovendien is de status van Marokkanen in Nederland veranderd van tijdelijke arbeidsmigrant naar Nederlands staatsburger met rechten en plichten. Deze verandering is niet zonder slag of stoot gegaan, getuige de maatschappelijke en politieke debatten over integratie en burgerschap ook vandaag de dag nog. In onze ogen wordt de aanwezigheid en positie van Marokkaanse Nederlanders vooral geproblematiseerd met als gevolg een negatief en eenzijdig beeld. Met allerlei initiatieven ter gelegenheid van “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis willen we tegen- wicht bieden tegen de heersende beelden.

Tentoonstelling
In “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” staat een reizende tentoonstelling centraal. Hierin wordt de geschiedenis verteld aan de hand van opgetekende verhalen van Marokkaanse migranten en hun nakomelingen, foto’s en audiovisueel materiaal, oude gebruiksvoorwerpen, posters, brochures en publicaties. Dit archiefmateriaal is afkomstig uit het archief van instellingen, Marokkaanse organisaties en individuen. Ook komen de verhalen aan bod van Marokkaanse Nederlanders uit politiek, sport, kunst- en schrijfwereld en de bijdrage van autochtone Nederlanders die vanaf het begin betrokken waren bij de participatie en emancipatie van deze nieuwe Nederlanders.

In de tentoonstelling komt niet alleen de migratiegeschiedenis aan de orde, maar bijvoorbeeld ook de gezamenlijke sociale strijd tegen kernwapens en racisme in Nederland. Hierdoor wordt deze onderbelichte gedeelde geschiedenis in woord en beeld weergegeven. De opening van de tentoon- stelling vindt plaats op 22 maart in de Duif in Amsterdam. Als lancering is bewust gekozen voor deze kerk. Hier vond in 1975 de hongerstaking plaats van een groep Marokkanen, die de legalisatie van hun verblijf eisten. Na Amsterdam trekt de tentoonstelling door het land. De afsluiting is in december in Limburg.

De tentoonstelling komt ook naar Zaltbommel van 23 tot en met 30 september 2019.
De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Andere activiteiten
Rondom deze reizende tentoonstelling worden veel activiteiten op lokaal en landelijk niveau gehouden. Er wordt stilgestaan bij de bijdrage van de eerste generatie, de rol van de Marokkaans-Nederlandse vrouw, jongeren in hun identiteit en burgerschap, solidariteit van actiegroepen voor de sociale strijd etc.

(bron tekst: Republiek Allochtonië)