Gezond leven

Gezond leven omvat zowel psychische als lichamelijke gezondheid en aandacht voor leefstijl en zorg voor elkaar.In de afgelopen jaren zijn er diverse activiteiten ontwikkeld en aangeboden op het gebied van gezond leven en bewegen in samenwerking met andere organisaties. Momenteel wordt het project ‘Ouder worden in twee culturen’ opgezet, een project gericht op het stimuleren van participatie van inwoners 50+ uit andere culturen.

‘Ouder worden in twee culturen’ voor inwoners 50+

Activiteiten voor mannen en vrouwen 50+. Een programma op het gebied van gezond bewegen – sport, taal, creatief, voorlichting en informatie over verschillende thema’s en ontmoetingsbijeenkomsten.

Programma 50+

Samen sporten
Computerlessen
Voorlichtingsbijeenkomsten
Voor informatie: Karima Badaoui, kbadaoui@msn.com of 06 41685384 of Joke Verkuijlen, jokeverkuijlen@chello.nl of 0418 512656 of 06 44614237 of Jerry Lenoir 06-46606331 Jlenoir@welzijnbommelerwaard.nl

kompas 50+ programma voor vrouwen 2016

Sportief en gezond bewegen voor vrouwen tot 50 jaar

Sportief en gezond bewegen
Kompas Sport voor vrouwen tot 50 jaar 2016
Informatie bij Joke Verkuijlen, jokeverkuijlen@chello.nl of 0418 512656 of 06 44614237 of bij Hakima Makhloufi tel. 06 36541486 of makhloufih@hotmail.com

Sporten voor mannen 50+ in de Bommelerwaard

Samen sporten voor een betere conditie, beter bewegen, ontspanning en gezondheid.
Doe mee om spieren wakker te maken en u fitter te voelen.
U kunt ook kennismaken met andere sporten en sport-mogelijkheden in Zaltbommel.
Samen sporten werkt! Locatie: de sportzaal van de Brede school de Waluwe.
Kompas sport voor mannen 50+ vanaf 16 nov 2015

Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten

Er worden thema- en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor diverse groepen over actuele thema’s op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zoals themabijeenkomsten over gezondheid, psychische klachten, omgaan met stress, ouderdomsverschijnselen, over voeding, verbeteren van leefstijl, verzorging, ouder worden, over voorzieningen en diensten voor zorg en wonen. De bijeenkomsten worden bekend gemaakt via de site en weekbladen.
In nauwe samenwerking met inwoners en organisaties activiteiten ontwikkelen en organiseren. Gezamenlijk sport en bewegen voor verschillende groepen ondersteunen en voorbeeldactiviteiten organiseren op het terrein van bewegen, groentetuinen, gezonde voeding en leven.

Workshops en trainingen

In samenwerking met andere organisaties worden workshops georganiseerd.
Heeft u zelf suggesties of een aanbod, neem contact op met: jokeverkuijlen@chello.nl of telefonisch: 06-44614237
Kompas STMR training Eigen kracht februari – april 2016
Plaats: Stichting Kompas,
Brede school De Waluwe, (Portage)
Ingang Prins Bernardweg

 

Meld u hier aan voor deze of een andere activiteit!