Sport en gezond bewegen

Activiteiten die bijdragen aan een vriendelijke leefomgeving en veiligheid binnens- en buitenshuis worden in samenwerking met andere organisaties en inwoners ontwikkeld en uitgevoerd. We denken hierbij aan het organiseren van activiteiten op het gebied van informatie, voorlichting, ontmoeting, samenwerking in buurten, wijken en kernen in de Bommelerwaard.

Samenspraak met inwoners en instanties

Samen met bewoners en instanties zorg dragen voor veiligheid voor ouderen en kinderen in en rond huis, buurt en leefomgeving zoals veiligheid in huis, veilige speelplaatsen, routes naar school en winkels etcetera. Krachten bundelen voor een veilige leefomgeving in wijken en kernen.

Informatie en verwijzing naar Hulp- en dienstverlening

Informatie, verwijzing en begeleiding naar instanties en voorzieningen voor advies en hulpverlening.

Voorlichting over veiligheid binnens- en buitenshuis

Voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid en het bespreekbaar maken van onveiligheid achter de voordeur of op de werkvloer. Informatiebijeenkomsten over diverse onderwerpen.

Weerbaarheid en zelfredzaamheid

In samenwerking met betrokken instanties trainingen gericht op weerbaarheid, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid organiseren voor o.a. vrouwengroepen.

Training ‘Eigen kracht’ Sterker in het leven staan!

Wil je sterker in het leven staan? Het maatschappelijk werk van de STMR
organiseert samen met Stichting Kompas de training ‘Eigen kracht’. Deze
training is bedoeld voor vrouwen vanaf 18 jaar die meer zelfvertrouwen willen krijgen,
positiever willen denken en hun eigen kracht willen versterken.
Er wordt gewerkt met oefeningen, uitwisseling, informatie en gesprek.
Een redelijke beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor aanmelden en/of verdere vragen kun je terecht bij:
Sharifa Saebu: SSaebu@stmr.nl of 06-51767315 of
Joke Verkuijlen: kompasjokeverkuijlen@upcmail.nl of 06-44614237

Ouder worden in twee culturen

Activiteiten voor inwoners 50+

Vrouwen van 18 tot 45

Sportief en gezond bewegen

Workshops en trainingen

Volg de Agenda

Meld u hier aan voor deze of een andere activiteit!