Taalactiviteiten

Taallessen voor vrouwen en mannen. Extra oefening en ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en maatschappelijke oriëntatie. In onze samenleving worden de eisen om mee te kunnen doen steeds hoger en een voorwaarde is beheersing van de Nederlandse taal en rekenen. Kansen verhogen op betaald werk en scholing vraagt extra investeren in taal, rekenen en maatschappelijke oriëntatie. Nederlands is belangrijk voor de communicatie tussen ouders en kinderen en de opvoeding van kinderen. Voor gesprekken en contacten met school en sociale contacten in het dagelijks leven zoals activiteiten in de buurt, vrijwilligerswerk, deelname aan cultuur en sport. Kortom, actief mee kunnen doen op alle terreinen vraagt beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift. Samen taal leren en oefenen in een groep werkt!
Er staat een mooi filmpje ( in diverse talen) over inburgeren op: https://inburgeren.nl/inburgeren-hoe-moet-dat.jsp#

Taalgroepen Nederlandse les en sociale vaardigheden
Voor vrouwen en mannen die beter Nederlands willen leren voor zichzelf, voor actief meedoen, opvoeding van kinderen, zelfstandigheid, meer kansen op de arbeidsmarkt en opleidingen. Extra oefenen in taal: spreken, luisteren, lezen en schrijven, ook voor inburgering en Staatsexamens, en algemene rekenvaardigheden en oefening op de computer. voor informatie: 
Nederlands leren met een Maatje
Soms is nog extra of op een andere manier ondersteuning nodig bij het leren van taal, rekenen of maatschappelijke oriëntatie. Daarvoor worden taalmaatjes gevraagd die deelnemers individueel begeleiden.In samen-werking met Vluchtelingenwerk.
Engelse les voor beginners
Taalgroep Frans en Engels voor beginners en gevorderden
Spaanse les
Voor beginners en gevorderden: conversatie: Informatie/aanmelding: Maite Otaegui: maite.otaegui@gmail.com of t. 06-43505485
Computerlessen op maat
Computerlessen wordt afgestemd op vragen van deelnemers en ter ondersteuning van andere leer/werktrajecten. Inhoud: mailen, informatie zoeken, leren werken met Word en Excel, praktische oefeningen voor werk, scholing en administratie. Data worden nog bekend gemaakt. Voor vrouwen en mannen, beginners en gevorderden.
In ontwikkeling
Taal en sociale beroepsgerichte vaardigheden
De koppeling van taal, geleerd in de ‘klas’ en taal in de praktijk op de werkvloer. Oefening in sociale, communicatieve vaardigheden en vaktermen die deelnemers nodig hebben in hun werk of andere activiteiten.
Ouders leren – taalondersteuning ouders
Stichting Kompas onderzoekt en ontwikkelt in samenwerking met betrokken organisaties en basisscholen, VVE, Peuterspeelzalen en bibliotheek de behoefte aan een programma voor en met ouders. Gericht op samen leren met je kind.
Algemene informatie
De taallessen worden gegeven door gekwalificeerde vrijwilligers en docenten NT2 in verschillende groepen op niveau, voor beginners en gevorderden. In elke groep zijn twee of drie docenten aanwezig. Lesmaterialen en methodes zijn afgestemd op de leerwensen van deelnemers, zoals les- en oefenboeken, audio en visuele ondersteuning en digitale programma’s. Naast sociale, communicatieve en beroepsvaardigheden is maatschappelijke oriëntatie belangrijk.Kosten: eigen bijdrage van 10.00 euro per maand voor o.a. les- en oefenboeken.De lessen worden op dit moment gegeven in de locatie van Stichting Kompas. Taalactiviteiten kunnen ook uitgevoerd worden op andere locaties in de Bommelerwaard.Info en aanmelding:
Joke Verkuijlen, tel. 06 44614237. info@kompasbommelerwaard.nl

 

Meld u hier aan voor deze of een andere activiteit!