Activiteiten Werken, Leren en economie

WerkVanNu-cloud1-1024x548

Toelichting

De activiteiten in het kader van ‘Werken en Leren’ zijn gericht op het versterken van de sociaaleconomische positie van inwoners en bieden ondersteuning op de weg naar zelfstandigheid, meedoen en verantwoordelijkheid. Uitgangspunt bij deze activiteiten is leren participeren en participerend leren. Daarbij is investeren in je toekomst  en actief burgerschap belangrijk. Evenals het realiseren van een netwerk met relevante partners op het terrein van werken en leren.

LeerWerk Kompas 

Het LeerWerkKompas is een laagdrempelig steunpunt, een vraagbaak waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over werken, leren en taal. Een punt voor informatie, advies, verwijzing en  ondersteuning. Zoals individuele ondersteuning van vrouwen en mannen richting werk en scholing, oriëntatie op de arbeidsmarkt, stageplekken, strategisch vrijwilligerswerk en leren solliciteren. Naast inloopspreekuren worden er informatieve workshops georganiseerd. Voor extra ondersteuning werken we samen met sparringpartners.

Het Leerwerk Kompas is opgezet door Stichting Kompas in samenwerking met Humanitas, Vluchtelingenwerk, Dienstwerk, gemeente en andere betrokken organisaties bij leren en werken.

Het LeerWerk Kompas is een trefpunt waar professionals, begeleiders, maatjes terecht kunnen voor informatie en advies en tevens voor bundeling van elkaars expertise.

Lees meer: LeerWerk Kompas 2017

Inloop Steunpunt
Zaltbommel: elke dinsdag 15.30 – 17.00 uur

Informatie: Erica Eykema. 06 44614237 – ericaeykema@hotmail.com of Joke Verkuijlen,
jokeverkuijlen@chello.nl

Workshops

Training: ‘Vrouwen en mannen aan zet’ 

Inhoud: (her)oriëntatie rond keuze van werk/beroep, scholing, informatie en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Trainer: Esther van der Aa.

Kosten € 50,-

Plaats: Stichting Kompas,
Brede school De Waluwe, (Portage)
Ingang Prins Bernardweg

Voor informatie kunt u terecht:
jokeverkuijlen@chello.nl of tel. 06-44614237
www.kompasbommelerwaard.nl

Growz

Lees hier meer over GrowZ.

Formulieren Brigade

Moeilijke formulieren?

De Formulieren Brigade helpt bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen.
De medewerkers geven uitleg bijvoorbeeld over de gegevens die nodig zijn om de voorziening aan te vragen, en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Voor wie is het bedoeld?
De Formulieren Brigade is er voor iedereen.

Formulieren

De Formulieren Brigade helpt u bij het invullen van de volgende formulieren en aanvragen van de gemeente en of andere instellingen:

  • Bijzondere bijstand, waaronder ook de individuele inkomenstoeslag
  • Regeling maatschappelijke participatie
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Formulieren schuldhulpverlening
  • Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebondenbudget van de Belastingdienst (zowel voor de aanvraag als wijziging)
  • Inschrijving werkzoekende op www.werk.nl en aanvragen van een uitkering Participatiewet voor levensonderhoud
  • Aanvragen Digid
  • Doorverwijzen bij laaggeletterdheid
  • Ordenen van uw administratie i.v.m. schuldhulpverlening

Het blijven uw formulieren, dus u moet ze zelf ondertekenen.

En u blijft zelf verantwoordelijk voor het inleveren of opsturen.

Let op:
Zorg dat u altijd uw Digid code meebrengt bij een bezoek aan de formulierenbrigade. Hebt u die niet meer, dan krijgt u hulp bij het opnieuw aanvragen daarvan.

Dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur een inloopspreekuur.
Waar: in de Brede School, bij Stichting Kompas. Prins Bernhardweg.

Kompas Formulieren brigade 2017

Computerlessen

Computerlessen voor beginners:
In deze cursus leert u:
– omgaan met een computer – basisvaardigheden
– werken met internet, informatie zoeken op sites
– e-mails schrijven, ontvangen en (door)sturen
– teksten en brieven maken, bestanden opslaan etc.
– oefening met Word en Excel?
– andere vragen?

Computerlessen en solliciteren:
In deze cursus leert u:
– omgaan met een computer – basisvaardigheden
– met internet zoeken naar werk en inschrijven (sites)
– e-mails met motivatie en CV schrijven, (door)sturen en beantwoorden
– werken met word, sollicitatiebrieven schrijven, CV maken, bestanden opslaan
– over de Werkmap en werken in de website van UWV
– andere vragen?

Maatwerk op aanvraag

Organisaties en inwoners kunnen een beroep op ons doen om in gezamenlijk overleg bijeenkomsten te organiseren.

Meld u hier aan voor deze of een andere activiteit!