Formulieren Brigade

survey-opinion-research-voting-fill-159353

Eerste hulp bij administratie!

Voor het aanvragen van toeslagen (Huur, Zorg, Kinderopvang en Individuele Inkomenstoeslag)  en tegemoetkomingen, waaronder de Bijdrage Maatschappelijke Participatie en voor andere financiële vragen of lastige formulieren. 

Kompas is nu gesloten, maar als er dringende vragen zijn, dan kun je appen of bellen met Erica: 06 21 958 250 of e-mailen: ericaeykema@hotmail.com. Dan kijken we of er een oplossing is.

Moeilijke formulieren?
De Formulieren Brigade helpt bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen. De medewerkers geven uitleg over bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn om de voorziening aan te vragen, en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Voor wie is het bedoeld?
De Formulieren Brigade is er voor iedereen.

Formulieren
De Formulieren Brigade helpt bij het invullen van de volgende formulieren en aanvragen van de gemeente en of andere instellingen:

 • Bijzondere bijstand, waaronder ook de individuele inkomenstoeslag
 • Regeling maatschappelijke participatie
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Formulieren schuldhulpverlening
 • Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebondenbudget van de Belastingdienst (zowel voor de aanvraag als wijziging)
 • Inschrijving werkzoekende op www.werk.nl en aanvragen van een uitkering Participatiewet voor levensonderhoud
 • Aanvragen Digid
 • Doorverwijzen bij laaggeletterdheid
 • Ordenen van uw administratie in verband met schuldhulpverlening

Het blijven uw formulieren, dus u moet ze zelf ondertekenen. En u blijft zelf verantwoordelijk voor het inleveren of opsturen.

Let op!
Zorg dat u altijd uw Digid code meebrengt bij een bezoek aan de Formulieren Brigade. Hebt u die niet meer, dan krijgt u hulp bij het opnieuw aanvragen daarvan.

De Formulieren Brigade heeft 2 inloopspreekuren:

 • Elke dinsdag van 15:30 tot 17:00 uur in Zaltbommel. Dit is een inloopspreekuur. Een afspraak maken hoeft niet.
  Locatie: Stichting Kompas, Brede school de Waluwe, Portage Zaltbommel
  Ingang: Prins Bernhardweg, kant Aldi.
 • Elke vrijdag van 9:30 – 11:00 in Kerkdriel, op afspraak. Aanmelding: via mail aan Erica Eykema, ericaeykema@hotmail.com. met daarin: Naam, contactgegevens en de vraag voor het spreekuur. Vanuit de Formulierenbrigade nemen we dan contact op en maken de afspraak.
  Locatie: Bibliotheek Kerkdriel, Kerkstraat 43A Kerkdriel.

Contact
Erica Eijkema, 06 21 95 82 50, ericaeo@vdvmanagement.nl

Lees meer: Flyer Formulieren Brigade