Leren, werken en economische zelfstandigheid

Ieder mens heeft er baat bij zich te ontwikkelen om zo zijn/haar talenten in te zetten voor eigen en maatschappelijk welzijn. Barrières voor maatschappelijke participatie en deelname aan het arbeidsproces zijn vaak een laag opleidingsniveau, gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, onvoldoende vaardigheden en kennis, het ontbreken van een startkwalificatie en mogelijke discriminatie. Dit vraagt extra aandacht en inzet, vooral maatwerk en een integrale aanpak in samenwerking met betrokken partners.

In dit kader heeft Kompas een aanbod van cursussen, trainingen en programma’s op het gebied van taal en werk, een rol als intermediair en het behartigen van belangen van inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel richting participatie, maatschappelijke en economische zelfstandigheid.

Doelen

  • Het verbeteren en/of behouden van de sociaal economische positie en zelfstandigheid van de bewoners van de Bommelerwaard
  • Deelname aan het arbeidsproces, vrijwilligerswerk en/of andere maatschappelijke activiteiten en het verhogen van het scholingsniveau/opleiding
  • Het versterken van maatschappelijke participatie, zelfstandigheid en een eigen sociaal netwerk naar vermogen van deelnemers
  • Verdere toerusting van deelnemers en het realiseren van een netwerk van relevante partners op het terrein van werken en leren, verbetering en afstemming van diensten.

Activiteiten

De activiteiten in het kader van Leren en Werken zijn gericht op het versterken van de sociaaleconomische positie van inwoners en bieden ondersteuning op de weg naar zelfstandigheid, meedoen en verantwoordelijkheid. Uitgangspunt bij deze activiteiten is leren participeren en participerend leren. Daarbij is investeren in je toekomst en actief burgerschap belangrijk. Evenals het realiseren van een netwerk met relevante partners op het terrein van werken en leren.

  • LEERWERKKOMPAS SPREEKUUR
    Elke dinsdag: 15:30 – 17:00 uur Deelname: Inloop Kosten: Gratis Locatie: Stichting Kompas, brede school De Waluwe, Zaltbommel