Maatschappij, Kunst en Cultuur

De inwoners van de Bommelerwaard hebben verschillende culturele achtergronden en tradities; de Bommelerwaard is een kleurrijke regio. Het is belangrijk inwoners mogelijkheden te bieden voor uitwisseling en discussie rond allerlei maatschappelijke, politieke vraagstukken, ontwikkelingen en actuele vragen die mensen bezig houden. Daarnaast zijn kunst en cultuur een belangrijke motor voor participatie en communicatie. Activiteiten op het gebied van cultuur werken verbindend en kunnen op veel manieren inwoners bij elkaar brengen in wijken en kernen. Kompas stimuleert deelname aan creatieve, muzikale en andere culturele vormen en blijft voortdurend het culturele aanbod onder de aandacht brengen van diverse groepen. Daarnaast is er door het jaar heen aandacht voor de verschillende culturele tradities en religieuze feesten.

Het werkveld Maatschappij, Kunst en Cultuur biedt een podium voor het bespreekbaar maken van politieke en maatschappelijke vraagstukken en het betrekken van inwoners bij discussies die hen raken. Kunst en cultuur als motor voor ontwikkeling, participatie en samenwerking. Binnen dit werkveld  gaan we uit van de behoefte van mensen aan kunst en cultuur. En dat de vele vormen van kunst en cultuur het leven van mensen kan verrijken en ruimte kan bieden voor talentontwikkeling en creativiteit in de brede zin van het woord.

Contactpersoon Maatschappij, Kunst en Cultuur: Ans Klein Geltink – 06 11 25 27 24 – ans.kleingeltink@kompasbommelerwaard.nl

 

 • INTERNATIONALE VROUWENDAG
  Datum: 8 maart 2020 Tijd: 11.00 – 18.00 uur Kosten: afhankelijk van programma Locatie: De Poorterij, Zaltbommel Door: werkgroep 8 maart
 • CREATIEF EN HANDIG
  Elke woensdag van 19.00 – 21.30 uur Deelname: Vrije inloop Kosten: €1,- per avond, excl. materialen Locatie: Stichting Kompas, brede school De Waluwe, Zaltbommel
 • GRENZELOOS – vrouwengroep
  Elke donderdag: 13.00 tot 15.00 uur. Deelname: Vrije inloop Kosten: Gratis Locatie: Stichting Kompas, brede school De Waluwe, Zaltbommel
 • WERELDMUZIEK
  Elke 3e zondag/maand: 14:00 – 16:00 uur Deelname: Vrije inloop Kosten: Gratis, vrijwilligersbijdrage welkom Locatie: verschillend, zie agenda
 • MOZAIEKGROEP
  Elke vrijdag van 14.00 - 17.00 uur Deelname: Inloop Kosten: € 2,00 per keer Locatie: Stichting Kompas, brede school De Waluwe, Zaltbommel
 • BOMMELSE KUNST ROUTE (BKR)
  De Bommelse Kunstroute vindt jaarlijks plaats. Info volgt. Periode: juni Locatie: Zaltbommel
 • JAARMARKT - Op d’n Delkant
  Datum: zondag 28 juni 2020 Nadere info volgt Deelname: Inloop Kosten: €2,50 Locatie: Kerkdriel
 • CULTUURFESTIVAL
  Evenementen rondom cultuur, natuur en kunst. Meer informatie over Cultuurfestival Bommelerwaard volgt. Periode: zomer Locatie: Zaltbommel en omgeving
 • BURENDAG
  Datum: 4de weekend van september Tijd: 12.00 – 15.00 uur Deelname: Vrije inloop Kosten: Gratis Locatie: info volgt
 • PUBLIEKE DEBATTEN / INFORMATIE
  Datum: Wordt tijdig bekend gemaakt Deelname: Afhankelijk van activiteit Kosten: Afhankelijk van activiteit Locatie: Wordt tijdig bekend gemaakt Aanvullende info: Zie nieuws