Gezond leven en veiligheid

Toelichting

Gezond Zaltbommel begint met ‘Gezondheid’ een van de belangrijkste bronnen van levensgeluk en welzijn´. Gezondheid wordt door veel mensen als het hoogste goed ervaren. Gezondheid omvat zowel psychische als lichamelijke gezondheid, leefstijl en zorg voor elkaar. Elk mens heeft baat bij een zo gezond mogelijke leefwijze.

In de afgelopen jaren zijn er diverse programma’s gestart op het gebied van sportief en gezond bewegen.

De gedachte is dat een samenleving gevormd wordt door wat mensen met elkaar delen en samen doen. Deze betrokkenheid is uitgangspunt op verschillende niveaus op het gebied van veiligheid binnen en buitenshuis, op straat, in buurt, wijk, kernen, gemeente of regio. Het is belangrijk dat inwoners zich inspannen voor een groene duurzame en veilige leefomgeving in alle wijken en kernen. Hiervoor is vriendelijkheid en respect van en voor inwoners een voorwaarde.

Doel

  • Het stimuleren van inwoners zich in te spannen voor een vriendelijke groene duurzame en veilige leefomgeving in alle wijken en kernen in de Bommelwaard.
  • Het signaleren van problemen en het bespreekbaar maken van veiligheid binnen en buitenshuis.
  • Toerusting van vrijwilligers en inwoners.
  • Informatie, voorlichting voor inwoners en verwijzing naar de juiste instanties en hulpverleners.

Activiteiten