Maatschappij, kunst en cultuur

Toelichting

De inwoners van de Bommelerwaard hebben verschillende culturele achtergronden en tradities.
We kunnen spreken van een kleurrijke regio en gemeente.
Kunst en cultuur zijn een motor voor participatie en kunnen op veel manieren vorm gegeven worden. Opvattingen over samenleving en politieke ontwikkelingen, waarden en normen worden gekleurd door de tradities en religies vanuit deze verschillende culturen. Ieder mens wordt mede gevormd door haar/zijn leefomgeving en opvoeding. Het is belangrijk inwoners mogelijkheden te bieden voor uitwisseling en discussie rond allerlei maatschappelijke, politieke vraagstukken en andere vragen die mensen bezig houden.

Activiteiten