Maatschappij, kunst en cultuur oud

Toelichting

De inwoners van de Bommelerwaard hebben verschillende culturele achtergronden en tradities.
We kunnen spreken van een kleurrijke regio en gemeente.
Kunst en cultuur zijn een motor voor participatie en kunnen op veel manieren vorm gegeven worden. Opvattingen over samenleving en politieke ontwikkelingen, waarden en normen worden gekleurd door de tradities en religies vanuit deze verschillende culturen. Ieder mens wordt mede gevormd door haar/zijn leefomgeving en opvoeding. Het is belangrijk inwoners mogelijkheden te bieden voor uitwisseling en discussie rond allerlei maatschappelijke, politieke vraagstukken en andere vragen die mensen bezig houden.

Activiteiten

 

  • Grenzeloos – vrouwengroep

   Donderdag 13.00 – 15.00 uur

 

 

  • Kleurrijk Zaltbommel

   Culturele bijeenkomsten

 

 

  • Internationale Vrouwendag

   Jaarlijks 8 maart

 

 

  • Women Business Network

   Inspirerende bijeenkomsten

 

 

  • Burendag

   Buren in beweging in wijken

 

 

  • Bommelerwaard Wereldwijd

   programma

 

 

  • Publieke debatten

   Maatschappelijk en politiek

 

 

  • Percussielessen en workshops

   Elke twee weken en op aanvraag

 

 

  • Kunst en cultuur verbinding

   Activiteiten voor jong en oud

 

 

  • Werkbezoeken en excursies

   Maatschappelijk/culturele oriëntatie

 

 

  • Atelier Creatief en Handig

   Leren van elkaar

 

 

  • Twee landen in mijn hart

   Kleurrijk boekenproject

 

 

  • Workshops

   Volg de agenda