Over TaalPlus in Kerkdriel in Het Carillon


Als nieuwkomer hebben we behoefte aan meer Nederlandstalige bijeenkomsten die de nieuwe taal dichter bij ons brengen. Spreken met een Nederlander is een succesvolle manier om te leren zonder je te vervelen. Dit kan op verschillende plekken in de Bommelerwaard. Het heet TaalPlus.

(Tekst en beeld door Nour Ajoum, een artikel in Het Carillon – 20 september 2017)

De Stichting Kompas, in samenwerking met de Bibliotheek Rivierenland, houdt wekelijks in verschillende dorpen bijeenkomsten voor nieuwkomers. Iedere vrijdag geven vrijwilligers gedurende ongeveer twee uur Nederlandse les. Ik besloot een van die sessies bij te wonen, en het werd Kerkdriel.

Toen ik ‘s ochtends aankwam was alleen nog maar Laura Kool, die deze lessen organiseert, aanwezig. Ze kende me dankzij mijn wekelijkse column in Het Carillon. Zij legde mij uit wat er de komende uren zou gebeuren. In het eerste onderdeel zouden alle leerlingen samenkomen en zou dominee Maria Baan een onderwerp naar haar keuze bespreken. In het tweede deel zouden de leerlingen zich opsplitsen in kleine groepjes om met een vrijwilliger een hoofdstuk uit een Nederlands taalboek te bestuderen.

Maria koos die dag voor het Nederlandse onderwijssysteem. Zij legde het zorgvuldig en langzaam uit zodat de leerlingen begrepen wat ze zei. Ik behoorde tot degenen die heel veel vragen hadden over het gecompliceerde systeem. Ik stelde mijn vragen en besprak die met andere cursisten totdat ik het gevoel had dat ik voor de eerste keer begreep hoe het onderwijssysteem in Nederland in elkaar steekt.

Maria zei mij: “Het is belangrijk dat buitenlanders met elkaar communiceren en TaalPlus is een van de manieren om dat te doen.” Dat is wat de Syrische student Kamal Shehade bedoelde toen hij zei: “Hier kunnen wij communiceren en discussiëren en niet alleen taalles krijgen.”

Toen Laura mij de presentielijst liet zien, zag ik dat het percentage afwezigen heel klein was. Vluchtelingen hebben iemand nodig om mee te praten, zij willen participeren in verschillende activiteiten om zichzelf kenbaar te maken. TaalPlus maakt de vrijdag voor Kerkdrielse vluchtelingen extra bijzonder: zij praten en gebruiken het Nederlands op een andere manier dan tijdens de saaie lessen op school en bij hun huiswerk.

Viola, een Poolse, is afhankelijk van dit soort lessen omdat zij geen geld heeft voor een taalschool. Zij probeert op deze manier haar kennis van het Nederlands op peil te houden.

Ik zou willen dat Kerkdriel bij mij in de buurt zou zijn, zodat ik deel kon nemen aan deze aardige groep. Ik zou het leuk vinden om tussen studenten te zijn die echt willen leren. Dat zou mij ook stimuleren. Ik hoop dat Kompas in staat is het project in meer dorpen van de grond te krijgen om het voor nieuwkomers gemakkelijker te maken extra lessen Nederlands te volgen.

Lees hier het artikel in het Arabisch.a84846