Bestuur

Kompas logo kleuren def DEF jpg

Stichting Kompas kent een niet te groot en slagvaardig bestuur. Het bestuur wordt gevormd door leden met een specifieke deskundigheid en grote betrokkenheid bij de inwoners van de Bommelerwaard en hun maatschappelijke participatie. Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Heleen van der Heide | hwvanderheide@gmail.com | 0418-511540 of 06 22 51 34 86
  • Vicevoorzitter: Joke Verkuijlen | kompasjokeverkuijlen@upcmail.nl | 0418 51 26 56
  • Secretaris: Erica Eijkema | ericaeykema@hotmail.com | 06 21 95 82 50
  • Bestuurslid: Karima Badaoui | kbadaoui@msn.com | 06 41 68 53 84
  • Bestuurslid: Merel Toussaint
  • Penningmeester: Leo Koek | 06 83 21 01 79

Het bestuur van de stichting doet haar bestuurlijke werkzaamheden op vrijwillige basis. Het bestuur wordt ondersteund door twee adviseurs:

  • Henny Jacobs | 0418 51 41 61 | henny.jacobs-udo@gmail.com
  • Maite Otaegui Basterra | maite.otaegui@gmail.com

Bij de uitvoering van activiteiten wordt gebruik gemaakt van een groter netwerk van organisaties en verenigingen met het doel de werkzaamheden en activiteiten op het gebied van participatie af te stemmen en samenwerking te bevorderen.

Daarnaast bestaan er werkgroepen. Hierin zitten leden met deskundigheid op het gebied van het betreffende werkveld. De werkgroep heeft een belangrijke taak in het ontwikkelen en aansturen van activiteiten in nauwe samenwerking met betrokken organisaties.