Stichting Kompas

dan-dimmock-323873

 

anbi1

Stichting Kompas is in het bezit van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw gift of donatie aan Stichting Kompas kunt aftrekken van de belasting indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst. Benodigde informatie in verband met ANBI is hieronder te vinden of op de pagina over het bestuur.

Wilt u Kompas financieel ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op
Rabobank IBAN: NL33 RABO 01042 56 613.

Stichting Kompas staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
KvK-nummer: 57698821 en RSIN-nummer: 8526.96.346

Doelstelling Stichting Kompas
De doelstelling van stichting Kompas is het bevorderen van participatie, emancipatie en welzijn in de ruimste zin van het woord van de inwoners van het werkgebied van de stichting. De werkzaamheden van de stichting zijn ondergebracht in drie werkvelden:

  1. TaalPlus
  2. WerkPlus
  3. Gezond leven en Veiligheid
  4. Maatschappij, Kunst en Cultuur

De activiteiten binnen deze werkvelden worden uitgevoerd ten dienste van en in samenwerking met de inwoners van de Bommelerwaard. De directe betrokkenheid en inzet van de inwoners zijn hierbij voorwaarden. De activiteiten zijn gericht op verbetering van participatie in de brede zin van het woord.

Doelstelling Stichting Kompas: Kompas doelstelling
Algemene folder: Folder Stichting Kompas
Hoofdlijnen actueel beleidsplan: Kompas beleidsplan 2013 – 2018
Jaarverslag: Jaarverslag Stichting Kompas 2018
Financiële gegevens: Stichting Kompas Financieel Jaarverslag 2018