Vrijwilligers

IMG_5046Het werk van Kompas kan alleen uitgevoerd worden dankzij het enthousiasme en de actieve inzet van veel vrijwilligers. Alle activiteiten in de vier werkvelden zijn gericht op het versterken van de eigen kracht van inwoners, het activeren en stimuleren van sociale en economische participatie en het versterken van medeverantwoordelijkheid.

Kwaliteit en deskundigheid staan bij Kompas hoog in het vaandel. Door de inzet van veel deskundige vrijwilligers en dankzij subsidiegevers en sponsoren, kan de Stichting vele activiteiten en werkzaamheden uitvoeren en verder ontwikkelen.

Goede faciliteiten en professionele ondersteuning zijn belangrijke voorwaarden voor verantwoord vrijwilligerswerk. In dit kader organiseert Stichting Kompas doorlopend bijeenkomsten voor scholing en deskundigheidsbevordering.Een paar voorbeelden:

  • Het ROC RIVOR gaf in 2016 (bij)scholing aan vrijwilligers voor de taalactiviteiten, gericht op lesmateriaal, de opzet van programma’s en praktische ondersteuning op de werkvloer met betrekking tot inhoud, werkwijze en methodiek.
  • Professionele ondersteuning van de vrijwilligers van het LeerWerkKompas door de coördinator voor het LeerWerkKompas.
  • Professionele ondersteuning voor het project ‘Ouder worden in twee culturen’ door de coördinator Gezond Leven en Veiligheid.
  • Themabijeenkomsten met vrijwilligers. Zo werden onder andere de thema’s laaggeletterdheid en inburgering besproken.
  • Uitwisseling van werkervaringen, kennisdeling en elkaar ontmoeten waren belangrijke onderdelen tijdens alle bijeenkomsten.

Er zijn bij Stichting Kompas tussen de 65 en 75 vrijwilligers actief. Daarnaast is Kompas een erkend Leerbedrijf.

Vrijwilligers altijd welkom!
Bij Stichting Kompas zijn vrijwilligers altijd welkom. We kunnen ondersteuning gebruiken bij de verschillende activiteiten, zoals bij de taalgroepen, computerlessen, ontmoetingsactiviteiten, beweging, FormulierenBrigade, creatief, etc. Heeft u zelf ideeën voor activiteiten, ook dan bent u van harte welkom bij Stichting Kompas.

Mirabel Swanborn vertelt hieronder over zijn ervaring als vrijwilliger. Meer video’s zijn te zien op deze pagina: Impressie Kompas

Lees meer: Vrijwilligers gezocht!

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk of stagemogelijkheden:
Neem dan contact op met: Ans Klein Geltink
ans.kleingeltink@kompasbommelerwaard.nl, 06 11 25 27 24